Strateji
Başarıya Giden Stratejiler
Başlıklar: “Kadın Voleybolumuzun Dünya’nın Zirvesine Yükselişi” “Başarının Yol Haritası: Dünya Tenisinin Zirvesine Nasıl Ç...
Etkileyici Sunumlar Yapmak
Her sunum, bir hikâye anlatır. Dinleyiciyi hikâyenin içine çekebilmek ve anlatının bir parçası kılabilmek için sunumun hem görsel hem de işitsel bir bütünlük arz etmesi gerekir. Bu nedenle şablonlar, hiçbir zaman özgün bir sunum tasarımının yarattığı etkiyi veremez. Bu eğitimde katılımcılara, şablonların dışına çıkarak etkileyici sunumlar hazırlamanın incelikleri aktarılacaktır. Yazı tipi seçiminden r...
Marka Amacı Nasıl Belirlenir?
2009 yılında, TED Talks’ta, Simon Sinek’in “How Great Leaders Inspire Action” adlı konuşmasıyla pazarlama dünyasına duyurduğu The Golden Circle modeli, son 15 yıldır pazarlama iletişimini şekillendiren yaklaşımların başında geliyor. 2010’ların sonuna doğru altın çağını yaşayan marka amacı, son birkaç yıldır farklı yönlerden eleştirilse de bugün hala geçerliğini koruyor. Bu eğitimde, marka amacı ka...
Pazarlama İletişimini Etkileyen Güncel Trendler
Trend okumak, tüketicilerin tutum ve davranışlarının gelecekteki değişimlerini bugünden öngörebilmek demektir. Bu anlamda trendler, pazarlama iletişimi profesyonellerine, popüler olanı yakalamanın ötesinde öngörüler kazandırır. Pazarlama dünyasında çoğunlukla akımlar ya da moda tabirlerle karıştırılan trendlere, bu yanılgı sebebiyle, çoğu zaman gereken önem atfedilmez. Oysa trendler, birden fazla unsurun bir a...
Konsept Nasıl Oluşturulur?
Bir ürün ya da hizmeti hayal etmek ve bu hayali hedef kitleye en doğru şekilde aktarabilmek için konsept yazımının inceliklerini bilmek gerekir. Pazarlama iletişimi profesyonelleri, bir markanın stratejik iletişim rotalarının test edilmesinden yeni ürün ya da hizmet tekliflerinin tasdiklenmesine (validation) kadar birçok farklı noktada konseptlere ihtiyaç duyarlar. Doğru şekilde artiküle edilmemiş bir konsept, aslında ge...
Marka Karakterlerini Anlamak
Analitik psikolojinin kurucusu sayılan Carl Gustav Jung’un, dolaylı olarak pazarlama iletişimi literatürüne kazandırdığı arketip teorisi, diğer adıyla marka karakteri, bir markanın iletişimini şekillendiren faktörlerin başında gelir. Marka karakteri, bir markanın hedef kitlesiyle temas ettiği her noktaya etki eder ve markaya istikrarlı bir duruş kazandırarak marka yönetimini kolaylaştırır. Bu anlamda marka karakteri...
Marka Mimarisi ve Marka Evi Oluşturmak
Stratejik marka yönetiminin temel unsurlarından biri olan marka mimarisi, birden çok marka yöneten kurumların, sahip oldukları markaları en doğru şekilde konumlandırarak bir marka orkestrasyonu yaratmaları esasına dayanır. Bu eğitimde farklı marka ve/veya alt markalarla çalışan ya da aynı anda birden fazla markanın yönetiminden sorumlu olan pazarlama iletişimi profesyonellerine, marka mimarisi yaklaşımının teorik çer...