Pazarlama İletişimini Etkileyen Güncel Trendler

Trend okumak, tüketicilerin tutum ve davranışlarının gelecekteki değişimlerini bugünden öngörebilmek demektir. Bu anlamda trendler, pazarlama iletişimi profesyonellerine, popüler olanı yakalamanın ötesinde öngörüler kazandırır. Pazarlama dünyasında çoğunlukla akımlar ya da moda tabirlerle karıştırılan trendlere, bu yanılgı sebebiyle, çoğu zaman gereken önem atfedilmez. Oysa trendler, birden fazla unsurun bir araya gelmesiyle ortaya çıkarlar ve bu unsurlara hâkim olmak, pazarlama iletişimi profesyonellerine trendlerle akımları birbirinden ayırt edebilme yeteneği kazandırır. Bu eğitimde katılımcılara, trend okumanın temel unsurları aktarılırken aynı zamanda eğitim döneminde güncel olan trendlerden bahsedilerek bir öngörü seti sunulacaktır.

Konuşmacı ve Eğitmenler

Kayhan Dural
Creative Entrepreneur
  • Eğitmen
  • Keynote & Konuşmacı
  • Workshop
Berkant Avcı
Medina Turgul DDB, Marka Stratejisti
  • Eğitmen
  • Keynote & Konuşmacı
  • Moderatör
  • Workshop