Pazarlama
Veri Temelli Davranışsal Pazarlama
2002 Yılında Daniel Kahneman’ın Nobel Ekonomi ödülünü kazanması ve ardından 2008 global krizi sonrasında neoklasik ekonomik teorinin rasyonel bireyi ve onun kararları üzerinde şekillenen ekonomi-finans dünyasında düşünsel anlamda büyük çatlaklar oluştu. Aynı dönemde, gelişen veri teknolojileri ile elde edilen çok katmanlı verilerin de desteği ile insan topluluklarının davranışlarını bugüne kadar müm...
Pazarlama Stratejilerine DE&I’yı Entegre Etmek
Kurumsal itibar yönetimi için her geçen gün daha da önem kazanan çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DE&I) kavramlarının derinlemesine inceleneceği bu eğitimde katılımcılar, sorumlu oldukları markaların pazarlama stratejilerine DE&I’yı entegre etmenin inceliklerini, gerçek hayat örnekleri üzerinden öğreneceklerdir.
Nesilsel Pazarlamaya Giriş
Nesiller pazarlama iletişiminin en tartışmalı konularından biridir. Bir taraf Batı literatüründen ithal edilen bu kavramın, Türkiye gibi farklı kültürel arka plana sahip özgün pazarlar için geçerli olmadığını savunurken bir taraf, özellikle dijitalleşmeyle birlikte daha da bağlantılı hale gelen toplulukların belirli tutum ve davranışlarını açıklamak için nesil kavramının evrensel bir geçerliği olduğunu il...