Nesilsel Pazarlamaya Giriş

Nesiller pazarlama iletişiminin en tartışmalı konularından biridir. Bir taraf Batı literatüründen ithal edilen bu kavramın, Türkiye gibi farklı kültürel arka plana sahip özgün pazarlar için geçerli olmadığını savunurken bir taraf, özellikle dijitalleşmeyle birlikte daha da bağlantılı hale gelen toplulukların belirli tutum ve davranışlarını açıklamak için nesil kavramının evrensel bir geçerliği olduğunu ileri sürmektedir. Öte yandan pazarlama iletişimi, mesajını kitlelere ulaştırabilmek için genellemelere ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple bu eğitimde, nesil tartışmalarının farklı bakış açıları ele alınarak nesil kavramı derinlemesine irdelenecek ve farklı kültürlerdeki ayrışma noktaları gözetilerek Türkiye’ye özgü, farklı nesillerin belirleyici tutum ve davranışları masaya yatırılacaktır. Pazarlama literatürüne geçmiş küresel ve yerel örneklerle nesilsel pazarlamanın inceliklerinin tartışılacağı bu eğitimde katılımcılar, farklı nesilleri hedefleyen doğru pazarlama stratejileri geliştirmek için gereken bilgiye ulaşacaklardır.

Konuşmacı ve Eğitmenler

Berkant Avcı
Medina Turgul DDB, Marka Stratejisti
  • Eğitmen
  • Keynote & Konuşmacı
  • Moderatör
  • Workshop