Veri Temelli Davranışsal Pazarlama

2002 Yılında Daniel Kahneman’ın Nobel Ekonomi ödülünü kazanması ve ardından 2008 global krizi sonrasında neoklasik ekonomik teorinin rasyonel bireyi ve onun kararları üzerinde şekillenen ekonomi-finans dünyasında düşünsel anlamda büyük çatlaklar oluştu.

Aynı dönemde, gelişen veri teknolojileri ile elde edilen çok katmanlı verilerin de desteği ile insan topluluklarının davranışlarını bugüne kadar mümkün olmayan detayda inceleme imkanına eriştik.

Davranışsal Pazarlama, bu değişim çağında pazarlamacılara ”İnsan nasıl karar verir? Davranış değişikliği nasıl desteklenir? Uzun soluklu bir marka inşasının temel taşları nedir?…” gibi temel sorulara yeni ve daha verimli bir perspektiften yaklaşma fırsatı sunuyor.

Bu dersin sonunda her seviyeden pazarlama profesyonelleri mesleklerine yeni bir perspektiften bakma, yeni çağın getirdiği bilgileri işlerine entegre etme becerisi edinme şansı bulacaklar.

Ders Akışı:

  • Rasyonalite Miti: İnsan zihninin temel amacı sizi sağ tutmaktır!
  • Sosyal verideki modern kabileler: Hala kabileler içinde yaşıyoruz ve bu kabileler satınalma kararlarımızı belirliyorlar.
  • Davranışsal iletişim: Sinyaller ve Kopyalama.
  • Davranışsal pazarlamanın pratik uygulamaları.

Konuşmacı ve Eğitmenler

İhsan Özçıtak
Davranışçı Pazarlama Danışmanı ve Eğitmeni, Deeper Yönetici Ortağı
  • Eğitmen
  • Keynote & Konuşmacı
  • Workshop