Veri ile Hikaye Anlatıcılığı

İçinde bulunduğumuz çağda giderek artan miktarda veri ile karşılaşıyoruz. Bu veriyi işlemek bir maharet olduğu gibi veriyi anlaşılır ve etkili bir şekilde kullanabilmek de önemli bir beceri. Anlattıklarımızı veri ile desteklemek ve veriyi hikayeleştirmek her geçen gün daha önemli olacak. Bu eğitimde katılımcılara bu konuda ilham verici yöntemler ve örnekler ile yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır.

Hedefler:

Katılımcılara/katılımcıların,

 • Veri ile destekleyerek fiziksel ve online ortamda, kısa sürede iletişim kurgulayabilmeleri
 • Bu iletişimlerinde hikaye anlatımının etkileyici ve ikna edici gücünden faydalanabilmeleri için hikaye kurgulama teknikleri öğrenebilmeleri.

Akış:

1)    NEDEN?

Veri petrol kadar değerlidir: Ama aynı onun gibi işlenmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi gereklidir. Veri ancak hikayeleştirilerek normal insanların zihnine yerleştirilebilir.

 • Hikayelerin Gücü
 • Sayıların Güçsüzlüğü

2)    NASIL?

 • Büyük Hikayeler
 • Küçük Hikayeler
 • Sayıların duyguları yoktur ama duygular sayıları anlamlı hale getirir.

3)    PRATİK YÖNTEMLER

 • Sosyalleştirme
 • Otoriteler, Bizimkiler ve Ötekiler
 • Kişiselleştirme
 • Kişisel ve Tutarlı hikayelerin gücü
 • Sezgisel Kıyaslamalar
 • Çerçeveler
 • Çapalar
 • Kayıplar ve Kazançlar
 • Eylem: Motivasyonu artır ve/ya kolaylaştır

Konuşmacı ve Eğitmenler

İhsan Özçıtak
Davranışçı Pazarlama Danışmanı ve Eğitmeni, Deeper Yönetici Ortağı
 • Eğitmen
 • Keynote & Konuşmacı
 • Workshop