Shopper Insights

Amaç: Tüketici davranışları ve Alışverişçi davranışlarının ortaklaştığı ve ayrıştığı noktalar, pandemi sonrası giderek artan dijital alışverişçiliğin yarattığı baskılar, davranışçı bilimin bu konularda bize verebileceği değerli içgörüleri tartışmak ve günlük iş akışımızda kullanabilmek

Akış:

  • Tüketiciden Alışverişçiye yolculuk.
  • Düşük bir ilgiyle çoğunlukla oto pilotta alışveriş yapan Alışverişçinin davranışlarını nasıl değiştiririz, Alışverişçi nasıl “dürtülür”?
  • Filler Gezegeninde Alışveriş hikayeleri
  • Dijital Alışverişçi yolculuğu

Konuşmacı ve Eğitmenler

İhsan Özçıtak
Davranışçı Pazarlama Danışmanı ve Eğitmeni, Deeper Yönetici Ortağı
  • Eğitmen
  • Keynote & Konuşmacı
  • Workshop